• ข่าวสารและกิจกรรม
30 ส.ค. 64

วันแม่ปีนี้ คุณาลัย จัดกิจกรรมเล็กๆภายในครอบครัว ในยุค new normal สร้างความน่ารัก ความอบอุ่นภายในครอบครับ กระเป๋า ‘คุณาลัยรักแม่ ของแท้ต้องDIY’

03 พ.ค. 64

ผู้บริหารและพนักงานที่คุณาลัย รวบรวมจัดซื้อของจำเป็นต่างๆให้กับทางโรงพยาบาลบางบัวทอง 2

13 เม.ย. 63

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2563 เป็นช่วงเวลาที่เราทุกคนต่างต้องร่วมเผชิญเหตุการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ภายใต้ความเชื่อของเรา ความสุขสร้างบ้าน SURVIVAL KIT ที่คุณาลัยตั้งใจมอบให้สมาชิกลูกบ้านทุกท่าน ในวันสงกรานต์ปีนี้ มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า 'ถุงยังสุข'

30 มี.ค. 63

“คุณาลัย” ได้ตระหนักและห่วงใยถึงสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการในการป้องกัน Covid-19 โดยการพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาด

21 มี.ค. 63

คุณาลัย แจกเจลล้างมือให้กับลูกบ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคต่างๆ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

11 ม.ค. 63

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563 คุณาลัย ได้มอบจักรยานและทุนการศึกษาให้กับน้องๆการเรียนดีเด่น เพื่อเป็นรางวัลให้กับน้องๆได้ตั้งใจเรียนต่อไป