logo

คุณกำลังมองหาสิ่งใด

ให้เราได้ช่วยคุณ ค้นหาในสิ่งที่ต้องการ

ค้นหา

ทาวน์โฮมคุณาลัย สเปซความสุข ขยายได้ตามความฝัน

เพราะคุณาลัยรู้ว่าชีวิตที่เติบโตขึ้น มาพร้อมกับความสุขที่มากขึ้น นี่คือแรงบันดาลใจใน
การออกแบบพื้นที่ความสุขให้รองรับความฝัน ของครอบครัวขยาย หรือจะปรับเปลี่ยน
ฟังก์ชั่นเพื่อขยายความฝัน ของธุรกิจครอบครัวให้โหญ่ขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ทาวน์โฮมคุณาลัย สเปซความสุข ขยายได้ตามความฝัน

เพราะคุณาลัยรู้ว่าชีวิตที่เติบโตขึ้น มาพร้อมกับความสุขที่มากขึ้น นี่คือแรงบันดาลใจใน
การออกแบบพื้นที่ความสุขให้รองรับความฝัน ของครอบครัวขยาย หรือจะปรับเปลี่ยน
ฟังก์ชั่นเพื่อขยายความฝัน ของธุรกิจครอบครัวให้โหญ่ขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ลงทะเบียน ทาวน์โฮม

รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ

*การคลิกปุ่มลงทะเบียนถือว่าท่านยินยอมให้เราเก็บข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ และยอมรับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้ว

ขอขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน
คุณาลัย ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

ทาวน์โฮม จำนวน 1 โครงการ

ทาวน์โฮมคุณาลัย

สเปซความสุข ขยายได้ตามความฝัน

เพราะคุณาลัยรู้ว่าชีวิตที่เติบโตขึ้น มาพร้อมกับความสุขที่มากขึ้น นี่คือแรงบันดาลใจใน
การออกแบบพื้นที่ความสุขให้รองรับความฝัน ของครอบครัวขยาย หรือจะปรับเปลี่ยน
ฟังก์ชั่นเพื่อขยายความฝัน ของธุรกิจครอบครัวให้โหญ่ขึ้น ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกัน

ดูทาวน์โฮมทั้งหมด

KUNALAI CARE

Comfortable

ทุกโครงการภายใต้ชื่อ “คุณาลัย” คือทําเลที่ต้ังที่มีศักยภาพสูงสุด ใกล้กับโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วรอบด้าน ด้วยถนนที่เช่ือมต่อกัน หลายเส้นทาง แวดล้อมด้วยความสะดวก

Appearance

โครงสร้างสรรค์ชุมชนที่อบอุ่น ผังโครงการและพื้นที่สาธารณะที่สวยงาม เพื่อการพักผ่อนเต็มที่ บ้านทุกหลังผ่านการคิด และความต้ังใจในการออกแบบให้โปร่งสบายสัมผัสธรรมชาติ ตามวิถีคนไทย ลงตัวด้วยพื้นท่ีใช้สอยที่เหมาะสมกับความต้องการของครอบครัวสมัยใหม่

Reliable

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ของบริษัทฯ บ้านคุณาลัยเป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพ ที่ดําเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นคนสําคัญ คุณจึงมั่นใจได้ว่าโครงการ “คุณาลัย” ในทุกๆ ทําเลจะเป็นอีกหน่ึงโครงการคุณภาพที่คุณไว้วางใจได้

Economy

ภายใต้ความสวยงามลงตัวของแบบบ้าน คือวัสดุก่อสร้างที่ผ่านการเลือกสรร เน้นที่มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงโดยคํานึงถึงประโยชน์ของการใช้งานจริงเป็นสําคัญ เพื่อให้คุณอยู่บ้านอย่าง สุขกาย สบายใจ บนพื้นฐานราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

var $owl = null;