• เกี่ยวกับคุณาลัย
ประวัติบริษัท

คุณาลัย สร้างพื้นที่ สร้างความสุข

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)

หลังจากที่คุณประวีรัตน์ เทวอักษร (Founder) จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการบริหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้กลับมาเริ่มทำงานด้านพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรและสั่งสมประสบการณ์จากครอบครัว

จากการเรียนรู้งานได้ประมาณ 10 ปี จึงนำมรดกทางความรู้มาสู่การเปิด บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด ในปี 2550 ร่วมกับคุณคุณา เทวอักษร ผู้เป็นสามี โดยเริ่มที่ทุนจดทะเบียน 20 ล้านบาท

จากนั้นจึงพัฒนาต่อยอดสู่การบริหารเชิงสร้างสรรค์ ทำให้วันนี้ เราเติบโตในฐานะนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีวิสัยทัศน์เปิดกว้างในการสร้างสรรค์โครงการ โดยเฉพาะการสร้างพื้นที่ชุมชนเมือง สร้างความสุข เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น...

คุณาลัย... สร้างพื้นที่ สร้างความสุข ...

เรามุ่งมั่นในการยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวคนไทย ตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตด้วย ‘ที่อยู่อาศัย’ หลากหลายรูปแบบ

มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ ‘พื้นที่’ ให้สามารถสร้าง ‘ความสุข’ อยู่สบาย ดูแลง่าย มากด้วยประโยชน์ใช้สอย ให้ทุกครอบครัวได้มีโอกาสต่อเติมรูปแบบชีวิตในแบบของตนเอง ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของความสุข

บริษัท วิลล่า คุณาลัย มีวัตถุประสงค์ใช้หลัก

Art & Science Collaboration

ในการดำเนินงานที่ชัดเจน เป็นอิสระและแข็งแกร่งในขนาดที่พอดี เราได้เริ่มเปิดการขาย ที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบตั้งแต่ปี 2551 โดยมีสินค้าหลักคือบ้านแฝด บ้านเดี่ยว และอาคารพาณิชย์ภายใต้ชื่อโครงการวิลล่า คุณาลัย 1, 2 และ 3 ซึ่งได้ผลการตอบรับที่ดีมาก จึงเป็นส่วนสำคัญของกำลังใจที่ทำให้เราก้าวไปข้างหน้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดโครงการ “คุณาลัย เวสต์เกท” โครงการขนาดใหญ่ ที่เต็มไปด้วยศักยภาพการเติบโต ภายใต้วิสัยทัศน์ในการทำโครงการให้เป็น

“เมืองที่อยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบที่สุดในบางบัวทอง” ผ่านการเติบโต ทางด้านทุนจดทะเบียนที่ 225 ล้านบาทในปัจจุบัน

โครงการ คุณาลัย เวสต์เกท
โครงการขนาดใหญ่ บนถนน บ้านกล้วย

ไทรน้อย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งพื้นที่ในการ พัฒนาเป็น โครงการย่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ประกอบไปด้วย บ้านแฝด บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และอาคารพาณิชย์ โดยมีโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จำนวน 6 โครงการ