logo

คุณกำลังมองหาสิ่งใด

ให้เราได้ช่วยคุณ ค้นหาในสิ่งที่ต้องการ

ค้นหา

อาคารพาณิชย์คุณาลัย ที่อยู่อาศัยของคนทำการค้า

เพราะคุณาลัยรู้ว่าอาชีพที่รักและครอบครัวที่รักสามารถมีความสุข ไปพร้อมกันได้
อาคารพาณิชย์ที่นี่ออกแบบพื้นที่ให้เปิดอาชีพที่ชั้นล่าง แต่ก็สามารถเปิดฟังก์ชั่นเป็นที่
อยู่อาศัยที่ชั้นบนได้เช่นเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยของคนทำการค้าอย่างแท้จริง

อาคารพาณิชย์คุณาลัย ที่อยู่อาศัยของคนทำการค้า

เพราะคุณาลัยรู้ว่าอาชีพที่รักและครอบครัวที่รักสามารถมีความสุข ไปพร้อมกันได้
อาคารพาณิชย์ที่นี่ออกแบบพื้นที่ให้เปิดอาชีพที่ชั้นล่าง แต่ก็สามารถเปิดฟังก์ชั่นเป็นที่
อยู่อาศัยที่ชั้นบนได้เช่นเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยของคนทำการค้าอย่างแท้จริง

ลงทะเบียน อาคารพาณิชย์

รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ

*การคลิกปุ่มลงทะเบียนถือว่าท่านยินยอมให้เราเก็บข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ และยอมรับ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราแล้ว

ขอขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน
คุณาลัย ได้รับข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

อาคารพาณิชย์ จำนวน 1 โครงการ

อาคารพาณิชย์คุณาลัย

ที่อยู่อาศัยของคนทำการค้า

เพราะคุณาลัยรู้ว่าอาชีพที่รักและครอบครัวที่รักสามารถมีความสุข ไปพร้อมกันได้
อาคารพาณิชย์ที่นี่ออกแบบพื้นที่ให้เปิดอาชีพที่ชั้นล่าง แต่ก็สามารถเปิดฟังก์ชั่นเป็นที่
อยู่อาศัยที่ชั้นบนได้เช่นเดียวกัน เพื่อตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยของคนทำการค้าอย่างแท้จริง

ดูอาคารพาณิชย์ทั้งหมด

KUNALAI CARE

Comfortable

ทุกโครงการภายใต้ชื่อ “คุณาลัย” คือทําเลที่ต้ังที่มีศักยภาพสูงสุด ใกล้กับโครงข่ายคมนาคมที่สะดวกรวดเร็วรอบด้าน ด้วยถนนที่เช่ือมต่อกัน หลายเส้นทาง แวดล้อมด้วยความสะดวก

Appearance

โครงสร้างสรรค์ชุมชนที่อบอุ่น ผังโครงการและพื้นที่สาธารณะที่สวยงาม เพื่อการพักผ่อนเต็มที่ บ้านทุกหลังผ่านการคิด และความต้ังใจในการออกแบบให้โปร่งสบายสัมผัสธรรมชาติ ตามวิถีคนไทย ลงตัวด้วยพื้นท่ีใช้สอยที่เหมาะสมกับความต้องการของครอบครัวสมัยใหม่

Reliable

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ของบริษัทฯ บ้านคุณาลัยเป็นบทพิสูจน์ถึงความเป็นมืออาชีพ ที่ดําเนินธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อลูกค้าเป็นคนสําคัญ คุณจึงมั่นใจได้ว่าโครงการ “คุณาลัย” ในทุกๆ ทําเลจะเป็นอีกหน่ึงโครงการคุณภาพที่คุณไว้วางใจได้

Economy

ภายใต้ความสวยงามลงตัวของแบบบ้าน คือวัสดุก่อสร้างที่ผ่านการเลือกสรร เน้นที่มีมาตรฐาน และคุณภาพสูงโดยคํานึงถึงประโยชน์ของการใช้งานจริงเป็นสําคัญ เพื่อให้คุณอยู่บ้านอย่าง สุขกาย สบายใจ บนพื้นฐานราคาที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค

var $owl = null;