• ประเภทบ้าน

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 1 ห้องอเนกประสงค์