30 มี.ค. 63

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่า ไวรัส Covid-19 ทั่วโลก
บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน)
ผู้พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร
“คุณาลัย” ได้ตระหนักและห่วงใยถึงสถานการณ์นี้เป็นอย่างมาก

ทางบริษัทฯ จึงมีมาตรการในการป้องกัน Covid-19

โดยการพ่นฆ่าเชื้อและทำความสะอาด
ทั้งสำนักงานบริษัท สำนักงานขายโครงการ และบ้านตัวอย่างทุกหลัง
และจะทำการฉีดพ่นอย่างสม่ำเสมอ
จนกว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
เพื่อความปลอดภัยและมั่นใจในการสถานการณ์เช่นนี้


ทั้งนี้ ยังรวมถึงมีบริการเจลแอลกอฮอล์​ล้างมือ
เพื่อลดความเสี่ยงและสุขอนามัยของลูกค้าที่เยี่ยมชมโครงการทุกท่าน
ทั้งพนักงานบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่องาน

ขอให้ทุกคนเข้มแข็งและสู้ไปด้วยกัน
เราจะผ่านเรื่องร้ายนี้อย่างเช่นที่เคยผ่านมาด้วยกันนะคะ ^^ 

ด้วยความห่วงใยจากใจเรา laugh
#คุณาลัย
#สร้างพื้นที่สร้างความสุข
#สุขใจอยู่บ้านชานเมือง
#ความสุขอยู่รอบตัวเรา
#คุณาลัยใส่ใจและดูแลคุณ
#เราจะผ่านไปด้วยกัน
#โควิทสิบเก้าหรือจะสู้เราคุณาลัย