21 มี.ค. 63

คุณาลัย ทราบข่าวการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19
ทำให้เราไม่นิ่งนอนใจที่จะหาทางช่วยเหลือและลดความเสี่ยงในการใช้ชีวิต
ให้กับลูกบ้านของเรา
ทางคุณาลัยจึงทำการแจกเจลล้างมือให้กับลูกบ้าน
เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโรคต่างๆ เพื่อรับมือกับ
สถานการณ์ในปัจจุบันนี้