11 ม.ค. 63
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

smileylaugh คำขวัญวันเด็ก เนื่องใน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” smileylaugh

งานวันเด็กแห่งชาติ ปีนี้ คุณาลัย เวสต์เกท ได้สร้างความสุขให้กับน้องๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการมอบจักรยาน มอบทุนการศึกษาให้กับน้องที่มีผลการเรียนดีเด่น และน้องๆที่มีความประพฤติดี แบ่งตามรายละเอียด ดังนี้
  • มอบ จักรยาน สำหรับเทศบาลตำบลพิมลราช                     จำนวน 10 คัน
  • มอบ ทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์      จำนวน 16 ทุนการศึกษา
  • มอบ ทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พิทยา     จำนวน 10 ทุนการศึกษา
  • มอบ ทุนการศึกษาให้กับ ชมรมมุสลิมบ้านโรงกระโจม          จำนวน 10 ทุนการศึกษา
ทางคุณาลัย ขอแสดงความยินดีกับน้องที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคนนะค่ะ และในโอกาสต่อไปทางคุณาลัย จะไปจัดกิจกรรมกันที่ไหนต่อ ติดตามได้ที่ www.kunalai.co.th จ้า heart
  • มอบจักรยาน สำหรับเทศบาลตำบลพิมลราช จำนวน 10 คัน 

  • มอบ ทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนระดิ่งหินประชาสรรค์ จำนวน 16 ทุนการศึกษา


  • มอบ ทุนการศึกษาให้กับ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์พิทยา  จำนวน 10 ทุนการศึกษา

  • มอบ ทุนการศึกษาให้กับ ชมรมมุสลิมบ้านโรงกระโจม     จำนวน 10 ทุนการศึกษา